Katastrální mapy

 

UPOZORNĚNÍ

 

Důrazně DOPORUČUJEME sjednání Energetického průkazu Vaší budovy - za nesplění této zákonné povinnosti hrozí sankce a pokuta až do výše 1.000.000 Kč !!! Více informací zde.

 

 

 

Katastrální mapa je závazné státní mapové dílo velkého měřítka obsahující body bodového pole, polohopis a popis, který zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území tvořící předmět katastru nemovitostí.

 

Podoby katastrální mapy

V katastru nemovitostí ČR se vyskytuje v digitální, digitalizované či grafické podobě.

Digitální katastrální mapa

Digitální katastrální mapa (DKM) je katastrální vyhláškou (Vyhláška č. 164/2009 Sb.) definována jako „katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního operátu novým mapováním (§ 54 až 62), na podkladě výsledků pozemkových úprav (§ 64 až 66), přepracováním souboru geodetických informací (dále jen „přepracování“), s výjimkou mapy vyhotovené podle písmene c), nebo převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy (§ 63) (dále jen „digitální mapa“)“

Katastrální mapa-digitalizovaná

Katastrální vyhláška (Vyhláška č. 164/2009 Sb.) nerozlišuje mezi KMD a KM-D. Uvádí se pouze: „katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů zejména v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském (dále jen „digitalizovaná mapa“)“.

Katastrální mapa-digitalizovaná v S-SK

Katastrální mapa-digitalizovaná v S-SK (KM-D) je mapou, která vznikla digitalizací mapy stabilního katastru. Mapy stabilního katastru byly vytvářeny v sáhových měřítcích, což po převodu do metrické soustavy odpovídá měřítku 1:2880.

Katastrální mapa-digitalizovaná v S-JTSK

Katastrální mapa-digitalizovaná v S-JTSK (KMD) je mapou, která vznikla digitalizací mapy vytvořené již v systému S-JTSK. Katastrální mapy v S-JTSK byly vytvářeny v měřítcích 1:1000 a 1:2000. Tento typ mapy se označuje jako KMD.

Katastrální mapa-grafická

Katastrální mapa-grafická může být vytištěna buď papíře nebo na plastové fólii. Katastrální vyhláška (Vyhláška č. 164/2009 Sb.) definuje tuto mapu jako „katastrální mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými v době jejího vzniku (dále jen „analogová mapa“)“.

 

Přístup ke katastrální mapě ČR

Pomocí webové aplikace nahlížení do KN

Aplikace je dostupná ZDE!

UPOZORNĚNÍ

 

Důrazně DOPORUČUJEME sjednání Energetického štítku Vaší budovy - za nesplění této zákonné povinnosti hrozí pokuta až do výše 1.000.000,- Kč !!! 

 

Více informací zde

EnergetickyStitekBudovy.cz - Informační portál o energetických štítcích neboli průkazech energetické náročnosti budov, PENB.

BankovniKod.cz - váš průvodce světem financí, podnikání a investic. Denní zpravodajství z ekonomiky a finančních trhů. Sbírky zákonů, vzory formulářů, novinky se start upů, aktuální kurzy měn a akcií - to je BankovníKód.cz! Dále portál nabízí nezávislé recenze a srovnání půjček a úvěrů, hypoték, energií, tarifů, profily a medailonky firem a společností ze všech oblastí trhu! V neposlední řadě se detailně zaměřuje na problematiku EET (Elektronická evidence tržeb) - porovnává a recenzuje poskytovatele EET řešení a jejich nabízené služby a produkty. Medailonky úspěšných podnikatelů, byznysmenů a finančníků, kteří hýbou světem. Finanční kalkulačky a výpočty všech důležitých ekonomických veličin. Mzdy, důchody a dávky.

TOPlist